Forest Soap
Gezondheid

Opleiding regressietherapeut

Het zijn van een regressietherapeut, een leuk en uitdagend beroep. Echter vereist dit wel een hoop studie en moeite en het beginnen aan het leren voor dit vak moet dan ook een weloverwogen keuze zijn. In dit artikel gaan we het hebben over wat dit beroep precies inhoud, factoren die er omheen hangen en de studie zelf.

Regressietherapie behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Regressietherapie wordt toegepast op problemen uit het verleden. Wanneer men in de huidige tijd, vandaag de dag, een probleem ervaart, dan ligt de oorzaak hiervoor heel vaak in het verleden. Bij dit soort therapie bestaat toeval niet en wordt er vanuit gegaan dat kwellingen in het hedendaagse leven van oorsprong uit het verleden zijn. De definitie van regressie is contact maken met het verleden dat nu van ons is.
Het is vaak zo dat wanneer men een traumatische ervaring ondergaat, deze onderdrukt wordt en men geen hulp zoekt om deze te verwerken, eigenlijk gaat het bij deze therapie als het waarde ook om trauma’s gestimuleerd door vergelijkbare, zwakkere ervaringen. De therapie is geschikt voor degenen die inzicht wilt krijgen in zijn/haar groei als persoon en hierin ook wilt groeien, het gaat erom de emoties volledig los te laten.
Vaak verward men regressie- met reïncarnatietherapie, het gaat pas om regressietherapie wanneer je aan een probleem wilt werken dat je terugvoert naar een moment uit het verleden van het huidige leven. Dit kan verschillen tot de periode van de zwangerschap van de moeder van de patiënt, de geboorte- en kindertijd van de patiënt, enzovoorts. Wanneer men echt terug gevoerd wordt naar een moment uit een tussenperiode of een vorig leven, dan spreken van reïncarnatietherapie.

Een opleiding tot het beroep heeft een tijdsduur van 2 jaar, de kosten van de opleiding komen meestal uit rond de €2500. Het eerste jaar van de opleiding gaat onder andere over de wijze waarop een je een goed therapeutisch gesprek voert en het gaat in dit jaar vooral om de basis. Hoe kun je cliënten nou goed begeleiden in een moeilijk proces. Verdere vordering komt in tweede jaar, waar je op de basis verder zult bouwen. ZoMa verzorgt veel opleidingen in connectie met alternatieve geneeswijzen, voor verdere informatie kunt u een kijkje nemen op zoma-opleidingen.nl.

https://www.zoma-opleidingen.nl/