Forest Soap
Zakelijke dienstverlening

Spoor 2 re-integratie en De Wet Poortwachter

Werkcontact is een onafhankelijk, landelijk opererend reïntegratiebedrijf. Onze deskundigen bieden arbeidsgehandicapten, zieke werknemers en uitkeringsgerechtigde werkzoekenden maatwerk op re-integratiegebied. Onze opdrachtgevers zijn o.a. particulieren, uitvoeringsinstellingen, gemeenten, arbodiensten, verzekeraars en individuele werkgevers in het kader van spoor 2 re-integratie.

Werkcontact behoort als re-integratiebedrijf tot de top van Nederland.
Bij Werkcontact werken ervaren en betrokken consulenten die weten van de hoed en de rand als het gaat om mensen aan het werk helpen. Of het nu gaat om outplacement of re-integratie tweede spoor. De consulenten van Werkcontact staan klaar met een luisterend oor, geven advies en bieden praktische hulp bij het zoeken naar een nieuwe job.

De Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is op 1 april 2003 in werking getreden. Het doel van deze wet is het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. Concreet betekent dit dat werkgevers verplicht zijn zich in te spannen voor de re-Integratie van zieke werknemers in het arbeidsproces.
De werkgever is verplicht een plan van aanpak rond de re-integratie van zijn zieke werknemer op te stellen. Daarnaast moet de werkgever alle door hem en de werknemer gemaakte afspraken en activiteiten, gericht op de re-integratie van de werknemer, vastleggen in een verslag. De werkgever moet dus kunnen aantonen dat hij werkt aan de terugkeer van zijn werknemer in het arbeidsproces. Deze nieuwe plichten in het eerste ziektejaar gelden niet alleen voor de werkgever. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Werkcontact is op de hoogte van alle ins en outs van de Wet Verbetering Poortwachter.

Dat betekent dat wij u als werkgever kunnen helpen met de uitvoering van die wet. Zo draagt Werkcontact onder andere zorg voor de re-integratie van zieke werknemers binnen of buiten uw bedrijf ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Ook kunnen wij een bijdrage leveren aan de voor u verplichte verslaggeving van het re-integratieproces. Onze accountmanagers adviseren u graag over de mogelijkheden.

Voor u als werkgever is het dus belangrijk om Werkcontact op tijd in te schakelen. Niet alleen omdat de overheid dat van u vraagt. U bewerkstelligt er ook mee dat het verzuim van uw werknemer tot het minimum wordt beperkt.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl