Forest Soap
Zakelijke dienstverlening

Veiligheidseisen speeltuinen

Veiligheid als cruciaal aandachtspunt in speeltuinen

Veiligheid is bij de aanleg en het gebruik van speeltoestellen een van de belangrijkste aandachtspunten. Kinderen moeten veilig kunnen spelen op toestellen die zonder risico’s op letsel te gebruiken zijn. Daarom zijn er rond de veiligheid van speeltuinen en de gebruikte speeltoestellen strenge regels opgesteld voor de inspectie van speeltoestellen. Deze regelgeving rond de inspectie van veiligheidseisen van speeltoestellen is te vinden in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Deze WAS verwijst naar Europese normen voor veilige toestellen en veilige valgronden, waaraan iedereen die betrokken is bij speeltuinen en speeltuininstallaties zich dient te houden, zowel producenten, beheerders als speeltuineigenaren.

Welke regels gelden er rond de inspectie van speeltoestellen?

De inspectie van speeltoestellen is periodiek verplicht. Zo is er ieder jaar een inspectie van de speeltoestellen geboden, die plaatsvindt volgens de Europese regelgeving NEN-EN 1176. De beheerder cq. eigenaar van de speeltuin is verplicht om dit te regelen en, indien nodig, gepaste reparaties uit te voeren of onderhoud aan de toestellen te doen. Hierna wordt een certificaat uitgegeven, die aantoont dat de betreffende installatie goedgekeurd is en veilig gebruikt kan worden.

Het onderhoud vereist meer dan noodzakelijke reparaties

Onder het onderhoud na een inspectie van de speeltoestellen, wordt niet alleen het repareren van het speeltuig verstaan, maar ook klein onderhoud. Denk hierbij aan het goed strak draaien van moeren en bouten, een visuele inspectie van speelmaterialen op defecten en het controleren van de laagdikte van de valgrond onder de speeltoestellen. Belangrijk is dat beheerders de inspecties in principe niet zelf hoeven uit te voeren, maar deze kunnen ook worden uitbesteed aan een externe inspecteur. Dat maakt de verplichte controles wel zo gemakkelijk!